Dekanat Fakultas Syariah

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Dr. Hj. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum.

WAKIL DEKAN I FAKULTAS SYARIAH

Dr. Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A.

WAKIL DEKAN II FAKULTAS SYARIAH

Dr. Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A.

WAKIL DEKAN III FAKULTAS SYARIAH

Ifa Hanifia Senjiati, S.Sy., M.Si.